1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Day

Tháng Mười Một 9, 2023

Danh hương đất Phật: Tứ Động Tâm

Tứ Động Tâm là tên gọi chung của 4 địa danh Lumbini – Bodhgaya – Sarnath – Kushinagar, đánh dấu 4 sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật. Bên cạnh Tứ Động Tâm là những địa điểm được lựa chọn hành hương nhiều nhất, còn có thành Xá Vệ (Sravasti), thành Vương...
Read More
Translate »