1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Day

Tháng Mười Hai 29, 2022

CHÙA QUỲNH LÂM – ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH

Chùa Quỳnh Lâm thuộc xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quàng Ninh. Di tích được Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích Lịch sử Nghệ thuật tại Quyết định số 2009 ỌĐ-VH ngày 15/11/1991. Di tích chùa Quỳnh Lâm là một phần...
Read More
Translate »